tel.:+48 (17) 87 00 311           ZALOGUJ SIĘ       REJESTRACJA

Polityka prywatności

Polityka prywatności.

 

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy helios-szklo.pl, prowadzony pod domeną www.helios-szklo.pl (dalej zwany Witryną) przez Helios Krzysztof Kozdraś Sp.Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 14, dalej zwanego Sklepem Internetowym.

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 

Sklep internetowy nie zbiera automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych zapisanych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia Państwu możliwości udostępniania informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dodanych przez Państwa towarów do koszyka.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwila zamknięcia przeglądarki internetowe, natomiast pliki cookies stałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą przechowywaniu informacji takich jak Państwa hasła i login do Witrynie, w celu szybszego przeglądania Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując opcje Państwa przeglądarki internetowej. Sposób usunięcia plików dostępny jest w Pomocy przeglądarki lub u producenta przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Sklep Internetowy może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje takie mogą zawierać m.in. adres IP z jakiego łącza się Państwo z Witryną, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Państwo weszli na Witrynę. Witryna oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki) lub Java Script. Narzędzia te pozwalają na otrzymywanie takich informacji jak np. adres IP komputera, na numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności Naszej działalności marketingowej oraz personalizacji przekazów marketingowych. Dane te są archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnej ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie są łączone z przekazywanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji , w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji konta na Witrynie:

1) Imię i nazwisko

2) Adres zamieszkania

3) Adres dostawy, w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania

4) Adres poczty elektronicznej

5) Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia osoby, które założyły konto na Witrynie mogą dokonać tego samodzielnie w ramach swojego konta, a wszyscy poprzez przesłanie zgłoszenia pod adres info@helios-szklo.pl

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę poprzez oznaczenie opcji podczas zakupów lub rejestracji jak również poprzez dopisanie adresu e-mail przez opcję Newsletter, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Helios Krzysztof Kozdraś Sp.Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej 14. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępnić zebrane przez Państwa dane do następujących podmiotów:

a) Poczta Polska S.A.

b) UPS Sp. Z o.o.,

c) Dotpay S.A.

d) Przelewy 24

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganych minimum, wynikających z regulaminów świadczonych usług.

 

Ponadto, podane przez Państwa informację mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Instytucjami kredytującymi, przy pomocy której Sklep Internetowy przeprowadza ocenę kredytową:

1. Credit Agricole Bank Polska S.A.

Środki techniczne i obowiązki Użytkownika Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą być niewystarczające, jeżeli sami Państwo nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, ze Sklep Internetowy nie będzie zgłaszał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do konta na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom trzecim prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryna, a także nie zapisywać haseł na komputerach.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych na koncie, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail (loginu) i hasła. W przypadku gdy zapomnicie Państwo hasło mają Państwo możliwość przypomnienia za pomocą mechanizmu zamieszczonego na Witrynie. W przypadku wystąpienia innych problemów lub braku konta prosimy o kontakt pod adresem info@helios-szklo.pl

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do zadania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełniania i uaktualniania Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, o ile wcześniej wyrazili Państwo zgodę. Prosimy w tym celu o kontakt pod adreseminfo@helios-szklo.pl

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny pojawiają się linki innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te winny posiadać swoja politykę prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i reklamacje

Pytania i reklamacje dotyczące niniejszej Polityki prywatności zadane pod adresem info@helios-szklo.pl